Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 15.01.2019

W dniu 14 stycznia 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada kadry kierowniczej Policji, w której udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski oraz Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

W naradzie uczestniczyli również komendanci wojewódzcy, komendanci komend miejskich i powiatowych a także przedstawiciele policyjnego i cywilnych związków zawodowych. W trakcie podsumowania pracy policjantów, oprócz ogólnych danych dotyczących stanu bezpieczeństwa w Polsce gen. insp. Jarosław Szymczyk wymienił, jako szczególnie zasługujące na uznanie, wyniki jakie osiągnęła policja w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz walki z przestępczością zorganizowaną. Podkreślono również, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną. W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez CBOS Policję dobrze ocenia 74% Polaków. Omówiono priorytety i wyzwania jakie czekają Policję w 2019 roku.
Uczestnicy narady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
 
źródło: policja.pl
fot. policja.pl
Powrót na górę strony