Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Międzynarodowe prawo jazdy”

Data publikacji 08.11.2018

W dniu 7 listopada 2018 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Międzynarodowe prawo jazdy”.

Wykład poruszał problematykę wydawania opinii na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy materiału badawczego w postaci dokumentów wystawianych przez różnego rodzaju stowarzyszenia jako tłumaczenia międzynarodowych praw jazdy. Biegła z zakresu technicznych badań dokumentów asp. szt. Anna Jachimczak z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP zaprezentowała wzory obowiązujących polskich międzynarodowych praw jazdy oraz przykłady dokumentów oferowanych przez instytucje niepaństwowe, które przedkładane są funkcjonariuszom Policji jako tego typu prawa jazdy. Po prelekcji odbyła się dyskusja na przedstawiony temat, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele VI Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej oraz wykładowca z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Poruszana tematyka została również zawarta w opracowaniu pt. „Międzynarodowe prawo jazdy” autorstwa asp. szt. Anna Jachimczak i opublikowana w monografii „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” pod redakcją Marka Fałdowskiego wydanej w 2018 roku nakładem wydawnictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Powrót na górę strony