Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Train the Technical Trainers – SIS II, VIS, Eurodac – IT Operators”

Data publikacji 09.11.2018

W dniach 8–9 listopada 2018 roku w Tallinnie (Estonia) odbyło się szkolenie „Train the Technical Trainers – SIS II, VIS, Eurodac – IT Operators”, zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz Agencję UE eu-LISA. W szkoleniu z ramienia CLKP udział wzięła asp. szt. Małgorzata Walecka – specjalista Zakładu Daktyloskopii CLKP.

Szkolenie, w którym udział wzięło 23 przedstawicieli z państw członkowskich UE skierowane było do administratorów i operatorów systemów teleinformatycznych SIS II, VIS oraz EURODAC. Obejmowało zagadnienia z metodyki prowadzenia oraz organizacji szkoleń, a także uwzględniało tematykę związaną z technicznym wykorzystaniem wielkoskalowych systemów teleinformatycznych, zarządzanych przez eu-LISA.

Powrót na górę strony