Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa wystawa i konferencja bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego InSec 2018

Data publikacji 16.11.2018

W dniach 15–16 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2018 zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której z ramienia CLKP wzięli udział: kom. dr inż. Michał Borusiński, mł. insp. Edyta Kot, asp. szt. Małgorzata Walecka, dr Kamil Januszkiewicz.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. W panelu dyskusyjnym pt. „Współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej” wystąpił kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, który zaprezentował możliwości badawcze instytutu w zakresie zwalczania terroryzmu. Z kolei mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP oraz asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista Zakładu Daktyloskopii CLKP wygłosiły prezentację pt. „AFIS w Polsce” podczas sesji pt. „Nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA - dobre praktyki i plany na przyszłość”. W ramach towarzyszącej konferencji wystawy dr Kamil Januszkiewicz z Zakładu Biologii CLKP zaprezentował wykorzystanie technologii obrazowania 2D/3D oraz aparaturę i oprogramowanie ze zrealizowanych w CLKP projektów finansowanych z NCBR: „Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych” oraz „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia”.

Powrót na górę strony