Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej

Data publikacji 14.11.2018

W dniu 13 listopada 2018 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej, w której z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji uczestniczył insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP.

Medale resortowe wręczyli sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiad-Urbański.
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia za długoletnią służbę oraz odznaki Zasłużony Policjant w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Za wybitną codzienną postawę zarówno prywatną jak i zawodową oraz zaangażowanie we współpracę z Policją, decyzją szefa MSWiA Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczony został zastępca światowego przewodniczącego międzynarodowego Marszu Żywych, dyrektor generalny projektów i operacji Marszu Żywych Aharon Tamir.
Komendant Główny Policji z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 36 członków korpusu służby cywilnej oraz 21 pracowników Policji.
W gronie odznaczonych znaleźli się również funkcjonariusze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:
  • podinsp. Anita Czerwińska – odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
  • podinsp. Żanetta Makowska – odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
  • podinsp. Paweł Szymanik – odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
 
źródło: policja.pl
(BKS KGP, Zdj. Andrzej Chyliński)
Powrót na górę strony