Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikat nr 997/7/2018 potwierdzający, że Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Data publikacji 31.08.2018

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku posiada przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (kopia aktualnego Certyfikatu nr 997/7/2018 z zakresem – patrz zakładka System Jakości – Certyfikaty).

W roku 2015 została wydana nowa norma PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarzadzania jakością. Wymagania” do wymagań której, należało się dostosować do końca października 2018 roku. W związku z tym po zakończeniu w Instytucie prac nad zmianą dokumentacji SZJ i wdrożeniem jej w życie, w dniach 19-20 lipca CLKP poddało się auditowi odnowienia.
Ocena została przeprowadzona przez auditorów z PCBC S.A., którzy na podstawie zebranych dowodów, nie stwierdzając żadnych niezgodności ani spostrzeżeń, zarekomendowali odnowienie ważności Certyfikatu.
Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP auditorzy wysoko ocenili system zarządzania jakością oraz kompetencje biegłych, zwracając również uwagę na adekwatnie zidentyfikowane w Instytucie zagrożenia oraz szanse w powiązaniu z procesami i ustanowionymi celami.
Powrót na górę strony