Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

Data publikacji 10.08.2018

W dniu 10 sierpnia 2018 roku w sali Biura Logistyki Policji KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Z tej okazji funkcjonariusze CLKP otrzymali mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

W uroczystości udział wzięli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz przełożeni awansowanych i wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Andrzeja Szymczyka odznaczenia medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:

Stopień młodszego inspektora policji:
podinsp. Piotr Grzegorczyk
 
Stopień nadkomisarza policji:
kom. Lech Hyb
kom. Magdalena Jabłońska
kom. Anna Pałeczka
kom. Renata Rodzik
kom. Renata Zbieć-Piekarska
 
Stopień komisarza policji:
podkom. Anna Przewor
podkom. Michał Borusiński
 
Stopień aspiranta sztabowego policji:
st. asp. Małgorzata Walecka
 
Stopień starszego aspiranta policji:
asp. Artur Motyka
asp. Maria Szumilas-Wiśniewska
 
Stopień młodszego aspiranta policji:
sierż.szt. Anna Suwała
 
Stopień sierżanta sztabowego policji:
st. sierż. Jakub Bosik
st. sierż. Łukasz Cichosz
st. sierż. Łukasz Kocielnik
st. sierż. Jakub Milczarek
st. sierż. Paweł Oberszt
 
Stopień starszego sierżanta policji:
sierż. Ilona Ciupak
 
Stopień sierżanta policji:
st. post. Waldemar Pusty
 
Stopień starszego posterunkowego:
post. Grzegorz Wójciuk
 
Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Jolanta Siwek
 
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Żanetta Makowska
podinsp. Paweł Szymanik
asp. szt. Robert Jaworski
 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Anita Czerwińska
podinsp. Artur Dębski
podinsp. Wiktor Dmitruk
podinsp. Katarzyna Razarenkow-Pawłowska
nadkom. Anna Brągoszewska
 
Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
Joanna Dąbrowska
Magdalena Jaworowicz
Łukasz Matyjasek

 

Powrót na górę strony