Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Wpływ opinii biegłych z dziedziny badań broni i balistyki na rynek sprzedaży broni na terenie Polski”

Data publikacji 28.06.2018

W dniu 27 czerwca 2018 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Wpływ opinii biegłych z dziedziny badań broni i balistyki na rynek sprzedaży broni na terenie Polski”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, a także osoby zainteresowane problematyką badań broni. Wykład poświęcony omówieniu problematyki związanej z wydawaniem opinii przez biegłych niezatrudnionych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, w sprawach broni dystrybuowanej na terenie Polski, wygłosił podinsp. w st. spocz. mgr inż. Henryk Juszczyk – biegły z zakresu badań broni i balistyki Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP. Po zakończeniu prelekcji wywiązała się interesująca dyskusja na temat przeprowadzonego wykładu.

Powrót na górę strony