Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 26.06.2018

Dnia 26 czerwca 2018 roku w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości wzięli udział: prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępcy Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 143 Dyrektora CLKP z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 15 kandydatów z 7 specjalności kryminalistycznych:
 
1) klasyczne badania dokumentów
 • sierż. szt. Arleta Szwejkowska – CLKP,
 • asp. Natasza Guzielak-Zięba – LK KWP w Poznaniu,
2) badania antroposkopijne:
 • mł. asp. Damian Jureczko – LK KWP w Katowicach,
3) badania informatyczne:
 • nadkom. Andrzej Pietrzyk – LK KWP w Krakowie,
 • sierż. szt. Damian Kokot – LK KWP w Katowicach,
4) badania zapisów wizualnych:
 • podkom. Hubert Wacławik – LK KWP w Szczecinie,
 • st. sierż. Przemysław Groberek – LK KWP w Łodzi,
5) badania mechanoskopijne:
 • mgr inż. Ewa Jędrych – CLKP,
 • st. sierż. Piotr Bałasz – LK KWP w Gdańsku,
6) badania chemiczne:
 • sierż. szt. Mateusz Bućko – LK KWP we Wrocławiu,
 • st. sierż. Norbert Łagonda – LK KWP w Szczecinie,
 • sierż. szt. Wojciech Kotowski – LK KSP,
 • mgr Sylwia Jelonek – LK KWP zs. w Radomiu,
7) badania daktyloskopijne:
 • podkom. Magdalena Bielicka – LK KWP w Krakowie,
 • mgr Justyna Pędzisz – LK KWP w Lublinie.
Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczyli Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski.
Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy odebrał biegły ze specjalności badania informatyczne nadkom. Andrzej Pietrzyk z LK KWP w Krakowie.
Wykład „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłosił podinsp. Artur Krasuski – biegły ze specjalności badania daktyloskopijne Zakładu Daktyloskopii CLKP.
W drugiej części uroczystości wykład na temat „Odpowiedzialność biegłego za wydaną opinię” wygłosił prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Powrót na górę strony