Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

26 spotkanie grupy roboczej "Włókna i włosy"

Data publikacji 18.06.2018

W dniach 13–15 czerwca 2018 roku w Zurychu odbyło się 26 spotkanie grupy roboczej w ramach ETHG ENFSI – "Włókna i włosy"tj. ekspertów z zakresu badań mikrośladów, reprezentujących policyjne laboratoria kryminalistyczne, instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii i Singapuru.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było omówieniu prac grupy dotyczące opracowaniu aktualizacji wytycznych z zakresu badań mikrośladów, testów kompetencji, warsztatów tematycznych, projektów badawczych wykonanych w ramach współpracy międzynarodowej oraz przedstawieniu ciekawych przypadków badań wykonanych do opinii kryminalistycznych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała podinsp. mgr Katarzyna  Razarenkow – Pawłowska, biegła Zakładu Chemii, która w ramach bloku tematycznego "Bring cases" zaprezentowała wyniki badań, przeprowadzone w Zakładzie Chemii CLKP pt: "Identification of fibres used in ballistic materials in terms of forensic science".
 

Powrót na górę strony