Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

Data publikacji 13.06.2018

W dniach 6–8 czerwca 2018 roku we Wrocławiu odbyło się XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji udział wzięli polscy i zagraniczni naukowcy zajmujący się badaniami pismoznawczymi, biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich/ Stołecznej Policji, eksperci Straży Granicznej, pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W czasie trwania sympozjum uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z współczesnymi tendencjami rozwoju badań pisma ręcznego, psychologią, patologią pisma, jak i aspektami prawnymi dotyczącymi biegłych. Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji reprezentowała kierownik Zakładu  podkom.  mgr Anna Przewor, która wygłosiła referat pt. „Wpływ wybranych chorób oczu na pismo ręczne”. Ponadto z ramienia CLKP udział w sympozjum wzięły podkom. mgr Anna Sokal-Błaszczuk oraz mł.asp. mgr Kinga Dykty.

Powrót na górę strony