Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja biologii kryminalistycznej NEXTlab

Data publikacji 12.06.2018

W dniach 6–8 czerwca 2018 roku w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nowoczesne Laboratorium Biologii Kryminalistycznej – NEXTlab”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Konferencja została poświęcona najnowszym technologiom stosowanym w genetyce sądowej oraz zagadnieniom związanym z kryminalistyczną praktyką laboratoryjną. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n.med. Radosław Juźwiak. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Walther Parson (Innsbruck Medical University), który w swojej prezentacji przedstawił historię genetyki sądowej i jej obecne kierunki rozwoju. Podczas kolejnych wykładów uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie predykcji wieku, cech fenotypowych oraz zastosowania technologii NGS w kryminalistycznych badaniach biologicznych.  W trakcie trzech dni wykładów swoje prezentacje wygłosiło kilkudziesięciu przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz firm komercyjnych z Polski i zagranicy. W konferencji wzięła również udział delegacja pięciu przedstawicieli instytutów i laboratoriów kryminalistycznych z Chin. Równolegle do sesji wykładowej odbywały się warsztaty i spotkania branżowe dla certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych oraz warsztaty z wykorzystania narzędzi statystycznych „EuroForMix” w analizie wyników badań genetycznych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji oraz patronatem medialnym miesięcznika „Policja 997”.

Powrót na górę strony