Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych w ramach współpracy TRIADA

Data publikacji 11.06.2018

W dniach 29–31 maja 2018 roku w Słowackim Instytucie Nauk Sądowych w Bratysławie w ramach współpracy TRIADA odbyło się spotkanie biegłych z zakresu badań elektrotechnicznych, mechanoskopijnych i metalograficznych oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów z Czech, Słowacji i Polski.

W czasie spotkania przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych omówili zagadnienia związane z wykonywaniem badań przez biegłych z poszczególnych dziedzin. Spotkanie koncentrowało się na wymianie doświadczeń w zakresie badań dotyczących autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, jak również w zakresie badań podzespołów elektronicznych wymontowanych z pojazdów pod kątem odczytu danych zapisanych w pamięci układów elektronicznych. Ponadto strona słowacka zaprezentowała sprzęt badawczy wykorzystywany w codziennej pracy przez biegłych. Stronę polską reprezentowali biegli: mgr inż. Ewa Jędrych z Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz sierż. mgr inż. Piotr Witczak z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Powrót na górę strony