Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych w ramach współpracy TRIADA

Data publikacji 01.06.2018

W dniach 21–24 maja 2018 roku w Słowackim Instytucie Kryminalistyki w Bratysławie w ramach współpracy TRIADA odbyło się spotkanie biegłych i certyfikowanych specjalistów ze specjalności badania fonoskopijne oraz biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów.

W czasie spotkania przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych ze Słowacji, Polski i Czech omówili zagadnienia związane z realizowaniem czynności przez biegłych oraz certyfikowanych specjalistów. W zakresie badań fonoskopijnych zaprezentowano wpływ gwary i dialektów na kształt języka polskiego, sposoby maskowania mowy oraz identyfikację mówcy. Przedstawiono czynności realizowane przez specjalistę badań fonoskopijnych oraz omówiono problematykę czynności okazania mowy. W zakresie technicznych badań dokumentów przedstawiono wybrane metody fałszowania niemieckich dokumentów rejestracyjnych, kart pojazdu, jak również metody fałszowania polskiego dowodu osobistego i prawa jazdy. Z kolei w zakresie klasycznych badań dokumentów omówiono nietypowe przypadki realizowanych badań w macierzystych laboratoriach, wymieniono się spostrzeżeniami w zakresie analizy podpisów biometrycznych. Strona słowacka, w powyżej wskazanych specjalnościach, zaprezentowała sprzęt badawczy wykorzystywany w codziennej pracy przez biegłych. Stronę polską reprezentowali: kom. mgr Marcin Lasota, podkom. Anna Sokal-Błaszczuk z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mgr Barbara Śmiałkowska z LK KWP w Poznaniu oraz  mł. asp. Dawid Marciniak z LK KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Powrót na górę strony