Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

29. Konferencja dot. identyfikacji ofiar katastrof (DVI) w Lyonie

Data publikacji 29.05.2018

W dniach 29–31maja 2018 roku w Sekretariacie Generalnym Interpolu w Lyonie we Francji odbyła się międzynarodowa konferencja dot. identyfikacji ofiar katastrof, adresowana do przedstawicieli organów ścigania, organizacji międzynarodowych, a także innych podmiotów biorących udział w zapewnieniu szybkiej reakcji na miejscu katastrofy lub innego zdarzenia masowego.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Agnieszka Łukomska, starszy specjalista w Wydziale Rozwoju Naukowego CLKP. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 250 przedstawicieli służb policyjnych oraz innych podmiotów z całego świata (m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier, Holandii, Belgii, Brazylii, Szwajcarii, Norwegii, Malty, Izraela), poświęcone było wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, analizie zdarzeń i prowadzonych działań identyfikacyjnych, a także omówieniu kierunków współpracy na polu DVI. Prezentowane były również zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz baz danych DNA w celu usprawnienia procesu identyfikacji. Sesji plenarnej towarzyszyły warsztaty w podgrupach tematycznych obejmujących działania policji, lekarzy medycyny sądowej, odontologów, specjalistów genetyki sądowej i daktyloskopii.

Powrót na górę strony