Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 50-lecia Chemii Uniwersyteckiej w Białymstoku

Data publikacji 28.05.2018

W dniach 24–26 maja 2018 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia Chemii Uniwersyteckiej oraz Konferencja Naukowa Chemików "Łączy nas chemia".

Na zaproszenie prof. dr. hab. Krzysztofa Winklera, Dyrektora Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku w uroczystościach udział wziął insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wśród gości znaleźli się także m.in. prof. dr hab. Ewa Bulska, prof. dr hab. Ryszard Łaźny, dr hab. Joanna Karpińska, oraz Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski. W trakcie jubileuszu odbyły się Konferencja Naukowa „Łączy nas chemia” oraz seminarium podczas, których przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku przybliżyli zebranym historię Instytu Chemii. Wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych ze sposbami popularyzowania chemii jako dyscypliny naukowej, jej nauczania na różnych poziomach edukacji oraz problemów i wyzwań, jakie przed chemią stawia współczesność. Laudację na rzecz Instytutu Chemii na ręce prof. dr. hab. Krzysztofa Winklera wygłosił insp. Adam Frankowski.
 
źródło: www.uwb.edu.pl
Fot. Łukasz Nowicki
Powrót na górę strony