Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Data publikacji 24.05.2018

W dniu 23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie członków Rady Naukowej CLKP z udziałem insp. dr. Krzysztofa Borkowskiego, Zastępcy Dyrektora CLKP.

W trakcie posiedzenia dr Mirosław Rosak, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP wręczył Pani prof. dr hab. Ewie Bulskiej, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego akt powołania na członka Rady Naukowej CLKP podpisany przez Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powrót na górę strony