Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli instytutów zrzeszonych w ENFSI

Data publikacji 21.05.2018

W dn. 16–18 maja 2018 r. w Budapeszcie (Węgry) odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych i instytutów należących do Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).

W trakcie trzydniowych obrad omówiono zagadnienia związane z bieżącą działalnością ENFSI, w tym m.in. nowy statut stowarzyszenia, sprawozdania poszczególnych grup roboczych, raport finansowy, raporty stałych komitetów ds. badań i rozwoju oraz jakości i kompetencji. Przedstawiono również wyniki projektu „Towards the Development of pan-European Databases in Forensic Science” realizowanego ze środków unijnych, którego celem było utworzenie europejskich, kryminalistycznych baz danych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz Agnieszka Łukomska, st. specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego.

Powrót na górę strony