Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXIV posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 26.02.2018

W dniach 19–20 lutego 2018 r. w Tallinie (Estonia) odbyło się XXIV posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA – Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami jakie podejmuje eu-LISA w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury systemów centralnych. Przedstawiono projekt rocznego sprawozdania z działalności agencji za poprzedni rok, a także omówiono Eurodac Roadmap 2018 i plan wdrożeń na rok 2018. Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie obrad był projekt związany z reformą Eurodac i przepisami dublińskimi, a także ewolucja infrastruktury systemu. Przedstawiono również raport ze szkoleń przeprowadzonych przez eu-LISA w 2017 roku oraz plan szkoleń na rok 2018. Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował o statusie prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia Eurodac. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji eu-LISA. Polskę reprezentowała podczas spotkania st. asp. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Powrót na górę strony