Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład insp. Adama Frankowskiego na Uniwersytecie w Białymstoku

Data publikacji 19.12.2017

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Adam Frankowski wygłosił prezentację dla studentów Wydziału Biologiczno - Chemicznego w ramach cyklu spotkań z pracodawcami.

Tematem wykładu było przedstawienie osiągnięć CLKP w dziedzinie nauk kryminalistycznych oraz w ramach zrealizowanych projektów naukowo - badawczych. Dodatkowo insp. Adam Frankowski omówił możliwości dalszego rozwoju po skończeniu specjalistycznego kierunku chemii kryminalistycznej i sądowej.

Powrót na górę strony