Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. Kryminalnych

Data publikacji 25.01.2018

W dniach 23-24 stycznia 2018 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. kryminalnych.

Odprawę rozpoczął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który podsumował realizację zadań przez służbę kryminalną w 2017 roku oraz przedstawił plany na rok 2018.

W odprawie uczestniczyli Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Szkoły Policji w Pile, Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – Dyrektor CLKP, który podczas swojego wystąpienia podsumował działalność CLKP oraz laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP za 2017 rok. Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in.:

- wykonawstwa opinii w ramach obowiązujących specjalności kryminalistycznych,

- zadań wykonywanych przez laboratoria w ramach priorytetów KGP na lata 2016-2018,

- aktualizacji regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania kryminalistycznych baz danych daktyloskopijnych i DNA.

Powrót na górę strony