Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna Kierownictwa CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka

Data publikacji 12.01.2018

W dniu 12 stycznia 2018 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się narada roczna kierownictwa CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz Zastępcy Dyrektora CLKP – insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski, Główna Księgowa, naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych CLKP oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, a także przedstawiciel związków zawodowych policjantów. Podsumowując ubiegłoroczną działalność CLKP przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu zarządzania jakością, funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej i szkolenia techników kryminalistyki, omówiono statystyki wykonywanych przez biegłych CLKP opinii kryminalistycznych, funkcjonowanie i stan baz danych prowadzonych w CLKP, a także działalność badawczo-rozwojową Instytutu.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk złożył podziękowania Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom CLKP za służbę i pracę w 2017 roku. Podkreślił również potencjał badawczy Instytutu oraz jego rolę w pionie kryminalnym Policji.

Powrót na górę strony