Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kierownictwa MSWiA oraz Policji

Data publikacji 08.01.2018

W dniach 8–9 stycznia 2018 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kierownictwa MSWiA oraz Policji.

W naradzie wzięli udział między innymi: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami, dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy, rejonowi, miejscy i powiatowi, przedstawiciele związków zawodowych. Obrady otworzył minister MSWiA Mariusz Błaszczak dziękując policjantom za służbę, ofiarność, zaangażowanie i profesjonalizm. W czasie spotkania omówiono efektywność działań Policji w 2017 roku oraz przedstawiono priorytety na rok 2018. Uczestnicy odprawy omówili także zagadnienia związane z wykrywalnością przestępczości kryminalnej, poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dyscypliną służbową i wizerunkiem polskiej Policji.  Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w odprawie uczestniczył Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

źródło i zdjęcia: www.mswia.gov.pl, www.wspol.edu.pl

Powrót na górę strony