Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu kryminalistycznych badań poligraficznych

Data publikacji 21.12.2017

W dniach 11–20 grudnia 2017 roku w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu kryminalistycznych badań poligraficznych.

W szkoleniu udział wzięli biegli z zakresu badań poligraficznych z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Żandarmerii Wojskowej. Szkolenie prowadził Raymond Nelson, który jest członkiem American Polygraph Association – Amerykańskiego Stowarzyszenia Poligraferów i prowadzi badania naukowe z zakresu psychofizjologii i statystyki dla wymiaru sprawiedliwości oraz administracji państwowej. Wykłady poświęcone były przed wszystkim międzynarodowym standardom badań poligraficznych. Przeprowadzono także zawansowany trening technik wykorzystywanych w tego rodzaju badaniach. Zajęcia dotyczyły także sposobów opisu i interpretacji wyników badań. Szkolenie zakończone było egzaminem. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyli: płk dr Robert Pawlicki – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, ppłk Paweł Durka – Szef Wydziału Dydaktycznego CSŻW, insp. Adam Frankowski – Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podkom. Anna Przewor – Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Powrót na górę strony