Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu analizy ryzyka realizacji celów i zadań dla kadry kierowniczej CLKP

Data publikacji 15.12.2017

W dniach 13–15 grudnia 2017 w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyło się szkolenie z zakresu analizy ryzyka realizacji celów i zadań skierowane do kadry kierowniczej CLKP oraz personelu koordynującego prace związane z procesem planowania strategicznego.

W szkoleniu wzięli udział m.in. Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz kierownicy i naczelnicy komórek organizacyjnych Instytutu. Trzydniowe szkolenie miało na celu wspólne wypracowanie przez uczestników oraz prowadzącego modelowych rozwiązań w obszarze identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem, które posłużą usprawnieniu procesu realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Pierwszy dzień szkolenia poświęcono omówieniu zagadnień teoretycznych dotyczących istoty i zakresu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w CLKP. W drugim dniu przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali identyfikacji i analizy ryzyka celów w oparciu o procedurę systemową „Zarządzanie Ryzykiem”. Ostatniego dnia zaprezentowano i omówiono opracowane arkusze analizy ryzyka oraz plany postępowania z ryzykiem. W efekcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy nabyli umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnej realizacji ustawowych zadań Instytutu oraz celów strategicznych i operacyjnych przyjętych w ramach „Strategii Rozwoju CLKP 2017–2021”.

Powrót na górę strony