Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 13.12.2017

W dniu 12 grudnia 2017 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło przedstawicieli delegacji Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii.

Przedstawicieli Generalnego Inspektoratu Policji Mołdawii powitali Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz Starszy Specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska. W trakcie spotkania delegacja zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez CLKP i możliwościami badawczymi Instytutu. Zagadnienia związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem przez CLKP zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przedstawiała specjalistka Wydziału Rozwoju Naukowego Katarzyna Zwierzyk. Efekty realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z środków pomocowych zaprezentowano delegatom z Mołdawii podczas wizyty w Zakładzie Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz w Zakładzie Chemii.

Powrót na górę strony