Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 07.12.2017

Dnia 7 grudnia 2017 roku w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Główny Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora insp. dr Krzysztof Borkowski, Kierownik Wydziału Prawa i Administracji Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - prof. dr hab. Jarosław Moszczyński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP. Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 272 Dyrektora CLKP z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 23 kandydatów z 10 specjalności kryminalistycznych:
 
klasyczne badania dokumentów:
podkom. Renata ORZECHOWSKA – LK KWP z siedzibą w Radomiu,
st. asp. Anna PISAREK – LK KWP w Kielcach,
mł. asp. Izabela ROMAN – LK KWP w Gdańsku,
mł. asp. Kinga DYKTY – CLKP,
 
badania zapisów wizualnych:
asp. szt. Mariusz OCZOŚ – LK KWP w Rzeszowie,
 
badania informatyczne:
mł. asp. Marcin NAPIÓRKOWSKI – LK KWP w Szczecinie,
 
badania broni i balistyka:
st. sierż. Dominik MAJCHRZAK – LK KWP w Szczecinie,
 
badania mechanoskopijne:
nadkom. Rafał MADEJSKI – LK KWP w Opolu,
mł. asp. Jacek BUGIEL – LK KWP w Rzeszowie,
sierż. szt. Marcin DĄBROWSKI – LK KWP w Krakowie,
sierż. szt. Bartosz FRYDRYCH – LK KWP w Szczecinie,
 
badania wypadków drogowych:
mł. asp. Adam GAŁKA – LK KWP we Wrocławiu,
mł. asp. Grzegorz FUŁAWKA – LK KWP we Wrocławiu,
mł. asp. Radosław KARPIŃSKI – LK KWP we Wrocławiu,
sierż. szt. Robert KARYŚ – LK KWP w Kielcach,
 
badania chemiczne:
sierż. Paulina NESKA-BAKUS – LK KWP w Łodzi,
 
genetyka sądowa:
mł. asp. Marlena NIEDBALSKA – LK KWP we Wrocławiu,
mł. asp. Edyta DANIELEWICZ – LK KWP w Gdańsku,
sierż. szt. Joanna PAZIK – LK KWP w Rzeszowie,
mgr Aleksandra TKACZ  – LK KWP w Rzeszowie,
 
badania daktyloskopijne:
st. asp. Tomasz DURMA – LK KWP w Olsztynie,
st. sierż. Marcin ADAMCZAK – LK KWP w Poznaniu,
 
badania traseologiczne:
asp. szt. Paweł BOCZKOWSKI – LK KWP we Wrocławiu.
 

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z Dyrektorem CLKP insp. dr n. med. Radosławem Juźwiakiem. Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odebrał biegły ze specjalności badania wypadków drogowych mł. asp. Grzegorz FUŁAWKA z LK KWP we Wrocławiu. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez mgra Jarosława Rosiaka – biegłego ze specjalności badania broni i balistyka Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP. W drugiej części uroczystości swój wykład pt. "Meandry rozwoju "złotych" standardów identyfikacji człowieka" przedstawił prof. dr hab. Jarosław Moszczyński – Kierownik Wydziału Prawa i Administracji Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Powrót na górę strony