Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań chemicznych w ramach współpracy TRIADA

Data publikacji 25.10.2017

W dniach 23–25 października 2017 roku w Pradze (Czechy) odbyło się spotkanie biegłych z zakresu badań chemicznych z Polski, Czech i Słowacji zorganizowane przez Instytut Kryminalistyki w Pradze w ramach współpracy TRIADA.

W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia w zakresie badań narkotyków syntetycznych, naturalnych, likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych oraz zapoznano się z rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi zwalczanie przestępczości narkotykowej. Zwrócono także uwagę na istniejący w każdym z krajów problem tzw. „dopalaczy”. Przeanalizowano trudności pojawiające się w trakcie analiz nietypowego materiału dowodowego, jak również problemy wynikające z pojawiających się nowych metod otrzymywania substancji psychoaktywnych. Przedstawione prezentacje wywołały szeroką dyskusję merytoryczną oraz zaowocowały wymianą doświadczeń praktycznych i podwyższeniem jakości wydawanych opinii we współpracujących państwach. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali biegli z Zakładu Chemii: dr Robert Bachliński oraz asp. sztab. mgr inż. Dorota Koper.

Powrót na górę strony