Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP „Czynniki mające wpływ na predykcję cech człowieka”

Data publikacji 26.10.2017

W dniu 25 października 2017 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Czynniki mające wpływ na predykcję cech człowieka”.

W spotkaniu  mającym na celu zaprezentowanie najnowszych kierunków rozwoju kryminalistycznych badań genetycznych wzięli udział przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP oraz studenci i osoby zainteresowane problematyką badań genetycznych. Pierwszy wykład poświęcony podstawowym zagadnieniom związanym z predykcją cech fenotypowych wygłosił dr Kamil Januszkiewicz – specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP. W swoim wystąpieniu wskazał m.in. możliwości i ograniczenia wynikające z zastosowania analizy predykcyjnej w badaniach kryminalistycznych, podkreślił również konieczność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Kolejne prelekcje miały na celu podsumowanie wyników badań prowadzonych w Zakładzie Biologii CLKP. Mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka – Kierownik Zakładu Biologii CLKP w swoim wystąpieniu zaprezentowała problematykę związaną z przewidywaniem wieku człowieka na podstawie analizy procesu metylacji DNA. Omówiła ponadto wnioski z badań nad czynnikami mającymi wpływ na poziom metylacji DNA w różnych grupach osób. Następnie, wyniki badań dotyczących korelacji pomiędzy wiekiem człowieka, a procesem siwienia przedstawiła podinsp. Żanetta Makowska – starszy specjalista badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP. Seminarium zakończyło wystąpienie na temat prognozowania wieku biologicznego osób po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego przygotowane przez Agnieszkę Piętę – specjalistę Zakładu Biologii CLKP.

Powrót na górę strony