Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „ Znaczenie współpracy biegłych różnych specjalności w kontekście badań kryminalistycznych materiału dowodowego”

Data publikacji 20.10.2017

W dniach 19-20 października 2017 roku w Juracie odbyło się Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Znaczenie współpracy biegłych różnych specjalności w kontekście badań kryminalistycznych materiału dowodowego” zorganizowane z okazji 60-lecia istnienia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonała insp. Ewa Pachura Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w seminarium udział wziął Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, natomiast  Kierownik Zakładu Daktyloskopii podinsp. Edyta Kot wygłosiła prelekcję dotyczącą zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych, a Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP Joanna Dąbrowska zapoznała uczestników seminarium z aspektami przetwarzania informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) i prowadzeniem bazy danych DNA.

Powrót na górę strony