Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja Interpolu w Lyonie

Data publikacji 19.10.2017

W dniach 17–19 października 2017 roku w Sekretariacie Generalnym Interpolu w Lyonie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca fałszerstw dokumentów, w której udział wzięło 140 przedstawicieli z blisko 50 krajów członkowskich Interpolu, a także przedstawiciele takich organizacji międzynarodowych i agencji jak UNODC, Frontex, ICAO, Europol, OSCE oraz firm działających w obszarze zabezpieczeń dokumentów.

Sekretariat Generalny Interpolu podejmuje starania w celu zintensyfikowania działań policyjnych mających na celu zwalczanie wykorzystania sfałszowanych dokumentów podróży, które mogłyby ułatwić nielegalną migrację lub inną działalność przestępczą, np. handel ludźmi. Spotkanie to było okazją do omówienia najnowszych rozwiązań w dziedzinie fałszerstw dokumentów oraz do nawiązania multidyscyplinarnej współpracy pomiędzy organami ścigania, środowiskami akademickimi i firmami z sektora prywatnego zajmującego się tą tematyką. W trakcie dwóch dni odbyły się wykłady, podczas których poruszano tematy dotyczące m.in. znaczenia zabezpieczania dokumentów źródłowych oraz roli sektora prywatnego w zapobieganiu fałszerstwom dokumentów. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięła sierż. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych.

Powrót na górę strony