Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 20.10.2017

W dniach 18–20 października 2017 roku w Juracie odbyła się odprawa służbowa wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej, którą prowadzili insp. Adam Frankowski - Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz mł. insp. Piotr Trojanowski - Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki.

Wśród zaproszonych gości byli także nadkom. Michał Białęcki – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, który wygłosił wykład pt. „Nadzór nad obiegiem dowodów rzeczowych w Policji oraz centralizacja Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ)”, podinsp. Leszek Koźmiński Zastępca – Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, który przedstawił sprawozdanie i wnioski z Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron czynności wykonywanych przez techników kryminalistyki w trakcie konkursu. Podinsp. Jarosław Piotrowski – Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP w Legionowie przedstawił sprawozdanie ze szkoleń dla techników kryminalistyki z Czech i Słowacji realizowanych w ramach Programu Erasmus + „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację”.

Odprawa służyła również omówieniu zagadnień dotyczących między innymi wyposażenia komórek kryminalistycznych w sprzęt specjalistyczny, potrzeb szkoleniowych techników kryminalistyki w 2018 roku oraz dalszego dostosowywania struktur komórek techniki kryminalistycznej zgodnie z Decyzją nr 347 KGP z dnia 4.11.2015 r. w sprawie wprowadzania Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej.

W ramach doskonalenia zawodowego wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej uczestniczyli w Seminarium Naukowo-Praktycznym pt. „Znaczenie współpracy biegłych różnych specjalności w kontekście badań kryminalistycznych materiału dowodowego”, zorganizowanym z okazji  60-lecia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Powrót na górę strony