Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi (Pruem) dostępnych w badaniach daktyloskopijnych"

Data publikacji 18.10.2017

W dniu 18 października 2017 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbył się wykład seminaryjny Rady Naukowej CLKP pt. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi (Pruem) dostępnych w badaniach daktyloskopijnych".

Prelekcja, którą wygłosiły dr Marta Olejniczak oraz Agnieszka Jukowska – specjalistki Zakładu Daktyloskopii CLKP, miała na celu przybliżenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych aspektów przeszukań prowadzonych w międzynarodowych bazach danych na użytek badań daktyloskopijnych.

Nasilająca się w ostatnich latach migracja ludności oraz coraz częstsze ataki terrorystyczne wymusiły usprawnienie współpracy między policją i innymi służbami poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od listopada 2015 roku w Zakładzie Daktyloskopii CLKP funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwiający wykonywanie przeszukań śladów linii papilarnych oraz kart daktyloskopijnych w bazach danych zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej 18 państw Unii Europejskiej. Współpraca na tej płaszczyźnie jest sukcesywnie poszerzana o kolejne państwa, co znacząco przyspieszy procedurę identyfikacji osób oraz śladów zabezpieczanych na miejscach zdarzeń.

Powrót na górę strony