Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań dokumentów w ramach porozumienia TRIADA

Data publikacji 18.10.2017

W dniach 17–18 października 2017 roku odbyło się spotkanie biegłych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów z Polski, Czech i ze Słowacji zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w ramach porozumienia TRIADA.

Spotkania biegłych w ramach porozumienia TRIADA odbywają się cyklicznie. Ich podstawowym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania i opracowywania nowych metod i technik badawczych w ramach wybranych specjalności kryminalistycznych. Biegli z Czech i Słowacji spotkali się także z Zastępcą Dyrektora CLKP mł. insp. dr. Krzysztofem Borkowskim oraz Kierownikiem Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP podkom. Anną Przewor.

Powrót na górę strony