Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. Kryminalnych

Data publikacji 06.10.2017

W dniu 6 października 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji ds. Kryminalnych.

W spotkaniu, obok przedstawicieli kierownictwa siedemnastu garnizonów i dyrektora oraz zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP, wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura do walki z Cyberprzestępczością KGP, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Obradom przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który omówił wyniki pracy pionu kryminalnego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące międzynarodowej współpracy policyjnej, metodyki postępowania służb kryminalnych przy zwalczaniu niektórych kategorii przestępstw oraz rozwoju systemów informacyjnych wspierających realizację zadań służby kryminalnej.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował Dyrektor insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, który w swoim wystąpieniu podsumował funkcjonowanie policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w pierwszej połowie 2017 roku.

Powrót na górę strony