Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość”

Data publikacji 05.10.2017

W dniu 5 października 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt.: „Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość”. Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także reprezentanci władz samorządowych i instytucji związanych z branżą bezpieczeństwa.

Pierwszą część konferencji poświęcono tematyce związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Genezę powstania Mapy przedstawił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, a następnie podsumowania pierwszego roku jej funkcjonowania dokonał Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Drugi panel konferencji otworzył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W tej części zaprezentowano referaty dotyczące wizerunku formacji, etosu służby oraz form kształtowania przywództwa w formacjach mundurowych.

W konferencji uczestniczył Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

Powrót na górę strony