Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”

Data publikacji 13.10.2017

W dniu 13 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”.

Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Poczta Polska S.A. oraz Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Konferencja została połączona z uroczystą inauguracją pierwszej edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów. Wystąpienia wygłosili przedstawiciele instytucji oraz służb zajmujących się przedmiotową problematyką.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz podkom. Anna Przewor - Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Powrót na górę strony