Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej ENFSI Firearms/GSR

Data publikacji 13.10.2017

W dniach 11–13 października 2017 roku w Espoo (Finlandia) odbyło się 24. spotkanie ekspertów z zakresu badań balistycznych i pozostałości po wystrzale z broni palnej (ENFSI Firearms/GSR).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podgrupy ENFSI Broń palna/GSR we współpracy z Narodowym Biurem Śledczym Finlandii. Wzięło w nim udział 127 uczestników reprezentujących 66 laboratoriów zrzeszonych w ENFSI, a także uczestnicy stowarzyszeni spoza Europy,  m.in. delegaci z USA i Singapuru. Przedsięwzięcie miało wymiar teoretyczno-warsztatowy, podczas wykładów poruszane były tematy związane z najnowszymi, niepublikowanymi jeszcze pracami badawczymi z zakresu balistyki i GSR. Biegły Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podinsp. Wiktor Dmitruk wygłosił prelekcję na temat: “Characteristics of GSR originated from replicas of black powder firearms”. Część wykładów miało charakter otwartych paneli dyskusyjnych, w trakcie których można było wymienić doświadczenia z ekspertami z innych krajów a także zapoznać się z aplikacjami kryminalistycznymi prezentowanymi przez producentów sprzętu analitycznego. Jednym z istotnych omawianych tematów był projekt stworzenia europejskiej mapy dystrybucji pozostałości powystrzałowych oraz implementacja bazy danych, w której znajdowałyby się dane o amunicji wraz z widmami spektralnymi powstających z niej cząsteczek GSR. Kolejne, XXV spotkanie odbędzie się w październiku 2018 roku w Danii.

Powrót na górę strony