Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 03.10.2017

W dniach 2–3 października 2017 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się XXII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA - Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

W czasie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami jakie podejmuje eu-LISA w zakresie infrastruktury systemów centralnych. Przedstawiono projekt Programu Pracy eu-LISA na lata 2019-2021 zawierający nowe projekty bezpośrednio związane z systemem Eurodac oraz nowe horyzontalne projekty w zakresie operacyjnego zarządzania systemami. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz obecnej Prezydencji (Estonia) poinformowali o statusie prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia Eurodac. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Państw Członkowskich UE pracujących z systemem Eurodac, Komisji Europejskiej oraz Agencji eu-LISA. Polskę reprezentowała podczas spotkania st. asp. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Powrót na górę strony