Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

23. spotkanie Grupy Roboczej Lakiery i Szkła (EPG ENFSI)

Data publikacji 22.09.2017

W dniach 19-22 września 2017 roku odbyło się 23. spotkanie grupy roboczej European Paint & Glass European Network of Forensic Sciences Institutes (EPG ENFSI) zorganizowane przez Hellenic Police Headquarters w Atenach (Grecja).

W spotkaniu udział wzięło 53 ekspertów z 27 krajów europejskich, USA i Singapuru. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały podinsp. Katarzyna Razarenkow i podinsp. Anita Czerwińska z Zakładu Chemii CLKP. Podczas obrad omówiono nowoczesne techniki i możliwości badawcze mikrośladów. Zaprezentowano ciekawe opinie, w tym przykłady badań prowadzonych w CLKP. Omówiono również wyniki testów biegłości przeprowadzonych w ramach działań grupy ENFSI. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z wybranymi projektami realizowanymi w ramach współpracy międzynarodowej finansowanymi z środków europejskich. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty dotyczące szacowania wartości dowodowej śladów w oparciu o wartość współczynnika wiarygodności (LR) na poziomie „source level” z wykorzystaniem niezbędnych do tego baz danych.

Powrót na górę strony