Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowe Sympozjum Daktyloskopijne

Data publikacji 22.09.2017

W dniach 19-22 września 2017 roku w Centrum Konferencyjnym „Hotel Trylogia” w Zielonce odbyło się Krajowe Sympozjum Daktyloskopijne.

Sympozjum, zorganizowane przez Zakład Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, było poświęcone zagadnieniom dotyczącym roli biegłego badań daktyloskopijnych w procesie wykrywczym oraz w międzynarodowej wymianie danych daktyloskopijnych. W trakcie spotkania zaprezentowano kierunki rozwoju Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS), zmiany w prawodawstwie krajowym i unijnym, a także przedstawiono najnowsze techniki z zakresu wizualizacji śladów daktyloskopijnych oraz przykłady ciekawych opinii z zakresu badań daktyloskopijnych, omówiono wyniki tegorocznych badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z zakresu wizualizacji śladów.

W sympozjum wzięło udział ponad 70 uczestników, w tym przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej,  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Pile.

Powrót na górę strony