Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań traseologicznych w ramach porozumienia TRIADA

Data publikacji 14.09.2017

W dniach 12-14 września 2017 roku w Instytucie Kryminalistyki w Pradze (Czechy) odbyło się spotkanie biegłych badań traseologicznych, w którym udział wzięli biegli z Polski, Czech i Słowacji.

Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z identyfikacją obuwia i wykorzystaniem śladów traseologicznych w czynnościach procesowych i pozaprocesowych. Ponadto biegli z Czech zaprezentowali najnowszą wersję systemu TRASIS, czyli aplikacji służącej do typowania obuwia wzorcowego i kojarzenia miejsc zdarzeń na podstawie śladów traseologicznych. Biegli badań traseologicznych ze Słowacji przedstawili założenia i funkcjonalność systemu do półautomatycznej identyfikacji obuwia APTO. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z możliwościami skanerów folii żelatynowych i aplikacji do badań porównawczych, jako narzędzi zwiększających efektywność wykorzystania śladów.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali biegli badań traseologicznych Joanna Jędraszek i asp. szt. Adam Godlewski.

Powrót na górę strony