Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Audit Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w CLKP

Data publikacji 28.07.2017

W dniach 26–27 lipca 2017 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit w nadzorze II mający na celu potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji od 18 lipca 2003 roku posiada przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 997/6/2015 zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 (kopia aktualnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dostępna jest w zakładce System jakości – Certyfikaty). PCBC corocznie przeprowadza audity w nadzorze (audit trzeciej strony) i monitoruje działalność CLKP, aby uzyskać dowody na spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.

Podczas spotkania podsumowującego z kierownictwem CLKP Pani auditor dr Joanna Tkaczyk podkreśliła duże zaangażowanie dyrekcji i personelu w doskonalenie systemu zarządzania jakością, wysoko oceniła wykorzystanie narzędzi w postaci przeglądów zarządzania, monitorowania procesów, a także auditów wewnętrznych ułatwiających skuteczne zarządzanie. Zwróciła również uwagę na wysokie kompetencje biegłych i certyfikowanych specjalistów wykonujących badania.

W związku z pozytywną oceną Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Certyfikat pozostaje w mocy do 8 sierpnia 2018 roku.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony