Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceremonia zamykająca projekt Twinning Light pn. „Wykorzystanie zaawansowanych programów statystycznych w rutynowej analizie profili DNA na potrzeby kryminalistyki” (CRO STAT) finansowanego ze środków programu Transition Facility.

W dniu 14 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w Generalnym Dyrektoracie Policji usytuowanym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na ul. Ilica 335 w Zagrzebiu (Chorwacja) odbyła się ceremonia zamykająca projekt „Wykorzystanie zaawansowanych programów statystycznych w rutynowej analizie profili DNA na potrzeby kryminalistyki” (CRO STAT).

Realizacja aktywności zaplanowanych w ramach projektu rozpoczęła się w marcu 2017 roku i trwała przez okres pięciu miesięcy. Głównym beneficjentem projektu było Centrum Nauk Kryminalistycznych MSW Chorwacji “Ivan Vučetić”. Środki przeznaczone na jego realizację wynosiły 150.000 euro i pochodziły z zasobów programu Unii Europejskiej pn. „Transition Facility“. Celem tego krótkiego projektu było opracowanie procedur pozwalających na implementacje i zastosowanie zaawansowanych programów statystycznych przeznaczonych do wykonywania analizy mieszanin DNA i ustalania pokrewieństwa oraz przeszkolenie ekspertów medycyny sądowej z obsługi programów do analizy statystycznej wykorzystywanych w rutynowych badaniach laboratoryjnych, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu podczas wykonywania czynności mających na celu ustalenie tożsamości przestępcy. Długoterminowym celem projektu jest zwiększenie możliwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki chorwackiej w zakresie efektywnego zwalczania przestępczości zgodnie z opracowanymi przez Unię Europejską regulacjami prawnymi.

Podczas ceremonii swoje przemówienia wygłosili: Zastępca Dyrektora Centralnej Jednostki Finansowo-Kontraktującej Pani Nirvana Sokolovski, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Pan Krzysztof Borkowski, Kierownik Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Chorwacji Pan Branko Baričević oraz Zvonimir Vnučec – Przedstawiciel Generalnego Dyrektoratu Policji w Chorwacji. 

Prezentację wyników oraz korzyści wyniesionych z projektu CRO-STAT przedstawił Lider Projektu od strony Beneficjenta, Pan Dražen Mayka, Zastępca Dyrektora Centrum Nauk Kryminalistycznych “Ivan Vučetić”.

Lider Projektu od strony polskiej, Pani Renata Zbieć-Piekarska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP w swojej prezentacji omówiła doświadczenia wyniesione z realizacji projektu oraz perspektywę dalszego rozwoju po jego zakończeniu.    

Powrót na górę strony