Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa

W dniu 10 lipca 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce inauguracja I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa pn. Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku, która potrwa do 14 lipca 2017 r. Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa to I edycja projektu współtworzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Jest ona poświęcona bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na podatności i zagrożenia, które są zauważalne w cyberprzestrzeni. Ma ona pobudzić dyskusję pomiędzy kluczowymi interesariuszami z obszarów infrastruktury krytycznej oraz ma pomóc w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uczyć się na błędach innych i unikać własnych.

Inauguracyjny dzień I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa poświęcony był  prezentacji stanowisk oraz próbie zdefiniowania aktualnych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa – całość projektu ma charakter kursu z elementami warsztatowymi.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w pierwszym dniu uroczystości wziął udział Zastępca Dyrektora insp. Adam Frankowski.

Źródło: WSPol Szczytno

  • Źródło: www.wspol.edu.pl
  • Źródło: www.wspol.edu.pl
  • Źródło: www.wspol.edu.pl
Powrót na górę strony