Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

Data publikacji 13.07.2017

W dniu 13 lipca 2017 roku w Komendzie Głównej Policji w Sali Bankietowej odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Z tej okazji funkcjonariusze CLKP otrzymali mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka odznaczenia medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:


Stopień inspektora policji:
mł. insp. Radosław Juźwiak
 
Stopień podinspektora policji:
nadkom. Agnieszka Machalska
nadkom. Żanetta Makowska
nadkom. Elżbieta Marciniak

Stopień nadkomisarza policji:
kom. Anna Brągoszewska
kom. Paweł Machalski

Stopień komisarza policji:
podkom. Paweł Sadowski
podkom. Robert Mróz

Stopień aspiranta sztabowego policji:
st. asp. Michał Derczyński
 
Stopień starszego aspiranta policji:
asp. Krzysztof Biskup
asp. Marta Michocka

Stopień aspiranta policji:
mł. asp. Radosław Bilski

Stopień młodszego aspiranta policji:
sierż. szt. Marcin Kamiński
sierż. szt. Marcin Motyczyński
sierż. szt. Anna Zielińska-Długosz

Stopień sierżanta sztabowego policji:
st. sierż. Arleta Szwejkowska

Stopień starszego sierżanta policji:
sierż. Hanna Ankiewicz
sierż. Bożena Wysocka

Stopień sierżanta policji:
st. post. Ewa Siedlecka

Złoty Medal za Długoletnią Służbę:
Emil Jakóbiak

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Janusz Kula
asp. Anna Rączkowska
Agnieszka Łukomska

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Ewa Kadyjewska
podinsp. Ilona Kostwińska

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
Beata Karczewska

 

Powrót na górę strony