Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

10 Międzynarodowa Konferencja ISABS w Dubrowniku

Data publikacji 04.07.2017

W dniach 19–27 czerwca 2017 roku w Dubrowniku odbyła się 10 międzynarodowa konferencja ISABS on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lecturers in Individualized Medicine.

ISABS – International Society for Applied Biological Sciences jest organizacją zrzeszającą kryminalistyków, antropologów i lekarzy medycyny sądowej oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z kryminalistyką. Tematyka tegorocznego spotkania w głównej mierze obejmowała obecne i przyszłe zastosowania aplikacji sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w genetyce sądowej oraz prezentację najnowszych wyników badań z zakresu epigenetyki. Omówiono także wyniki prac związanych z zastosowaniem badań nad fenotypem człowieka, kierunki rozwoju tej dziedziny oraz zastosowanie nowych technik badawczych przy przezwyciężaniu problemów z próbkami zdegradowanymi i zawierającymi śladowe ilości DNA.

Podczas sesji posterowej uczesnicy konferencji z Zakładu Biologi CLKP zaprezentowali wyniki badań projektów badawczych realizowanych przez CLKP, a finansowanych ze środków NCBR takich jak: „GeNN – genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości”, „Next – genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”.

W konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Biologii CLKP: Kierownik Zakładu – mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, kom. dr inż. Magdalena Jabłońska, Michał Boroń oraz Mateusz Ochocki.

Powrót na górę strony