Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum ekspertów "Poziom Bezpieczeństwa Dokumentów Publicznych"

Data publikacji 31.05.2017

W dniach 24–26 maja 2017 roku w Łochowie odbyło się sympozjum ekspertów pt. „Poziom Bezpieczeństwa Dokumentów Publicznych”, zorganizowane przez Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z czołowych ośrodków i jednostek badawczych a także przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas sympozjum dyskutowano o zagrożeniach wynikających z fałszowania dokumentów potwierdzających tożsamość na przykładach ujawnionych ośrodków fałszerskich. Poruszono również problematykę nowych technik fałszerskich stosowanych w dokumentach, metod ich badania oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów publicznych. Wygłoszono także referaty dotyczące nietypowych podpisów i nowej metody badań niekrzyżujących się linii graficznych.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięły podkom. Anna Przewor, asp. sztab. Anna Jachimczak i st. post. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych.

Powrót na górę strony