Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVI Regionalne Warsztaty Kryminalistyczne

Data publikacji 25.05.2017

W dniach 22-24 maja 2017 roku w Ośrodku "Roztoczanka" w Suścu, woj. lubelskie, odbyła się pierwsza tura XVI edycji Regionalnych Warsztatów Kryminalistycznych zorganizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie.

W warsztatach, których tematyka koncentrowała się wokół zabezpieczania śladów broni palnej na miejscach zdarzeń, oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia, ćwiczeń praktycznych w ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów daktyloskopijnych na nietypowych podłożach, metodyki zabezpieczania próbek zapachów z miejsc, przedmiotów oraz podłoży, sposobów zabezpieczania śladów mechanoskopijnych na miejscach zdarzeń, a także  prowadzenia oględzin miejsca uprawy konopi i właściwego jej zabezpieczania wzięło udział 84 techników kryminalistyki z garnizonu lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i stołecznego oraz zaproszeni goście ze służby kryminalistycznej Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej. Zajęcia praktyczne poprzedzone były prelekcjami wygłoszonymi przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie. Sprawna organizacja i umiejscowienie warsztatów pozwoliły na aktywne i efektywne uczestnictwo i nabywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami techniki kryminalistycznej z różnych regionów kraju.

W gronie zaproszonych gości byli Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP z/s w Radomiu Pan mł. insp. Marian Świderek oraz p.o. Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie Pani st.asp. Magdalena Kruczek. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował mł. insp. w st. sp. mgr inż. Jarosław Rosiak, biegły Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP.

Powrót na górę strony