Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla biegłych kryminalistyki w Bratysławie

Data publikacji 09.05.2017

W dniach 24-28 kwietnia 2017 roku w Bratysławie (Słowacja) odbył się kolejny pilotażowy kurs przeznaczony dla biegłych kryminalistyki z Polski i Republiki Czeskiej, zrealizowany w ramach projektu finansowanego z Programu Erasmus+ pt. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację”.

     Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Instytutu Kryminalistyki oraz Akademii Policyjnej w Bratysławie. Biegli ze Słowacji zaprezentowali Zakład Broni i Mechanoskopii, Analizy Danych, Chemii, Daktyloskopii oraz Biologii. Wykładowcy ze Szkoły Policyjnej pokazali pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

W trakcie wykładów słuchacze zapoznali się z historią i strukturą policji słowackiej oraz Instytutu Kryminalistyki w Bratysławie, organizacją i metodami prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń, współpracą pomiędzy biegłymi i technikami kryminalistyki, jak również ze słowackimi przepisami prawnymi dotyczącymi pracy biegłych i systemem ich szkolenia.

Kurs zakładał również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy biegłymi z tej samej specjalności. Pozwoliło to uczestnikom na porównanie stosowanych metod badawczych, procedur z zakresu kontroli jakości oraz wymagań dotyczących wykonywania opinii.

W szkoleniu wzięła udział Katarzyna Zwierzyk z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, jak również biegli lk kwp z Wrocławia, Poznania i Radomia oraz biegły z lk KSP w Warszawie.

Powrót na górę strony